ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“

  

На основание чл.31, ал.1 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ Управителният съвет на Сдружението кани членовете му на Общо събрание на 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 16.30 ч. в заседателната зала на Сдружението на адрес: гр.Хисаря, ул.“Ген.Гурко“ № 23 при следния дневен ред:

 

1.Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.

Докладва: Мария Мустакова – Председател на УС

 2.Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по мерките за финансиране от Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.

Докладва: Мария Мустакова – Председател на УС

 3.Административни и финансови въпроси, свързани с управлението и дейността на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.

Докладва: Мария Мустакова – Председател на УС

 4.Разни.

 

 При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.30 ч., независимо от броя на присъстващите.

 Настоящата покана и материалите за Общото събрание са изпратени на ел.поща на всеки един от членовете на Общото събрание.

 Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 05.09.2018 г. и публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria