Изх.№ 37-19/25.03.2019 г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“

Уважаеми госпожи и господа,

 

На основание чл.31, ал.1 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ Управителният съвет на Сдружението кани членовете му на Общо събрание на 10.04.2019 г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Сдружението на адрес: гр.Хисаря, ул.“Ген.Гурко“ № 23 при следния дневен ред:

 1.Освобождаване на членове на Общото събрание и приемане на нови членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.

Докладва: Мария Мустакова – Председател на УС

 2.Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.

Докладва: Мария Мустакова – Председател на УС

             3.Разни.

           При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18.00 ч., независимо от броя на присъстващите.

 

Настоящата покана и материалите за Общото събрание са изпратени на ел.поща на всеки един от членовете на Общото събрание.

 

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 25.03.2019 г. и публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

           С уважение,

Мария Мустакова

Председател на Управителния съвет на

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria