ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“

 

 

               На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 05.06.2020 г. /петък/ в 14:00 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Хисаря“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Отчетен доклад от УС.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

2.      Промяна на Устава на МИГ Хисаря.

Докладва: Стоян Чолаков-член на УС

3.      Запознаване на ОС с постъпили заявления за освобождаване на членове на УС, в случай че има постъпили заявления.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

4.      Избор на нови членове на УС.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС

5.      Разни.

Докладва: Мария Мустакова - Председател на УС         

               Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко №23, всеки работен ден от 9  до 17,30 часа.

                 Регистрацията на участниците започва на 05.06.2020 година в 13:30 часа на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23.

    При липса на кворум, на основание чл. 34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 15:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

    Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 21.05.2020 г. и публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

  

Председател на УС

/Мария Мустакова/

 

 

 

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria