Протоколи от УС и ОС на МИГ Хисаря


Протоколи от ОС на МИГ Хисаря

 

Протокол от учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Списък членове МИГ - ОС

 

Списък членове УС

 

Стратегия за ВОМР на МИГ

 

Списък на членовете на КУО

 

2018

 

Протокол № 1 / 26.04.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 2/ 30.04.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 3/ 20.06.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 4 / 21.09.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 5 / 24.10.2018г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2019

 

Протокол № 6 / 29.01.2019г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 7 / 10.04.2019г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 8 / 15.04.2019г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 

2020

 

Протокол № 9 / 29.01.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 10 / 27.02.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 11 / 05.06.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 12 / 05.08.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 13 / 29.09.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 14 / 04.12.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 15 / 18.12.2020г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2021

Протокол № 16 / 28.01.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 18 / 21.05.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 19 / 29.09.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 20 / 16.12.2021г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2022

 

 Протокол № 21 / 21.01.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 22 / 16.06.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 23 / 15.07.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 24 / 27.09.2022г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2023

 

 

 Протокол № 25 / 05.01.2023г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 2024

 

Протокол от 20.02.2024г. от заседание на ОС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 


Протоколи от УС на МИГ Хисаря

2018

Протокол № 2 / 12.06.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 3 / 20.06.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 4 / 27.06.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 5 / 13.07.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 6 / 23.07.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 7 / 22.08.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 8 / 30.08.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 9 / 05.09.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 10 / 21.09.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 11 / 10.10.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

  

Протокол № 12 / 24.10.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 13 / 22.11.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 14 / 10.12.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 15 / 20.12.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 16 / 31.12.2018г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2019

 

Протокол № 18 / 13.02.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 30 / 14.08.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 32 / 19.09.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 33 / 30.09.2019г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2020

 

Протокол № 45 / 02.03.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 48 / 13.03.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 51 / 31.03.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 52 / 09.04.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 54 / 25.04.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 55 / 30.04.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 56 / 02.05.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 59 / 21.05.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 60 / 03.06.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 61 / 05.06.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 63 / 29.06.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 64 / 03.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 65 / 07.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 66 / 14.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 68 / 31.07.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 69 / 03.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 70 / 05.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 71 / 11.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 72 / 31.08.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 73 / 08.09.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 74 / 14.09.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 75 / 29.09.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 76 / 07.10.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 77 / 15.10.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 78 / 29.10.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 81 / 10.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 82 / 17.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 83 / 20.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 84 / 30.11.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 85 / 01.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 86 / 04.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 87 / 10.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 88 / 16.12.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2021

 

Протокол № 89 / 13.01.2020г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 90 / 15.01.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 91 / 27.01.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 92 / 15.02.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 93 / 18.02.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 94 / 02.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 95 / 05.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 96 / 09.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 97 / 16.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 98 / 18.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 99 / 22.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 100 / 23.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 101 / 29.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 102 / 30.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 103 / 31.03.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 104 / 14.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 105 / 15.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 106 / 27.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 107 / 29.04.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 108 / 05.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 109 / 18.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 110 / 28.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 111 / 21.05.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 112 / 01.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 113 / 03.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 114/ 04.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 115/ 11.06.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 116/ 12.07.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 117/ 29.07.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 118/ 09.08.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 119/ 16.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 120/ 10.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 121/ 14.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 122/ 20.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 123/ 30.09.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 124/ 01.10.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 125/ 28.10.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 126/ 01.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 127/ 03.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 128/ 05.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 129/ 22.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 130/ 23.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 131/ 30.11.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 132/ 03.12.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 133/ 06.12.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 134/ 07.12.2021г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

2022

 Протокол № 135/ 05.01.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 136/ 06.01.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 137/ 10.01.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 Протокол № 138/ 10.02.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 139/ 24.02.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 140/ 25.02.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 141/ 01.03.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 142/ 26.04.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 143/ 28.04.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 144/ 03.05.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

  Протокол № 145/ 31.05.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

  

Протокол № 146/ 14.06.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

   

Протокол № 147/ 30.06.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 148/ 11.07.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 149/ 19.07.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

Протокол № 150/ 12.09.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 151/ 24.11.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 152/ 12.12.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 153/ 15.12.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 154/ 29.12.2022г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 155/ 05.01.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 156/ 25.01.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 157/ 02.02.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 158/ 09.02.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 159/ 02.03.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 160/ 07.03.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

  Протокол № 161/ 10.03.2023г. от заседание на УС на на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Хисаря"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Последни новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19 Юни 2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 19 Юни 2024 дата на откриване: 19.06.2024 г. дата на приключване: 26.06.2024 г. ОТНОСНО:...

Покана за общо събрание

21 Май 2024

ПОКАНА На основание чл.31,ал.1 от Устава на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря“, Управителния съвет кани всички членове на Общото събрание...

Покана за Общо събрание

03 Февруари 2024

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23; тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com; e-mail:Този имейл...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria