Община Хисаря - Галерия

Община Хисаря се намира в Горнотракийската низина, разположена е върху южните склонове на Среда гора. Общината се намира в Южния централен район за планиране на страната и отстои на около 40 километра северно от областния център град Пловдив. Общата площ на общината възлиза на 549 кв. км, от които 13 кв. км. са населени места, а 206 кв. км. – горски фонд. Община Хисаря представлява 9,18% от територия на Пловдивска област.

С наличието на разнообразие от туристически атракции, културни наследства и уникален микроклимат, община Хисаря има основата за изграждане на туристически клъстер, който може да увеличи туристопотока на територията й. Необходима е реставрация на археологическите паметници и създаването на материална база, която да даде старт на модернизирането и развитието на общината.

Икономиката на общината е с изразен промишлено-аграрен характер, като силно застъпени са туристическата и търговската дейност. Основно активната част от населението е заета в обслужващата сфера и обществения и частния сектор. Не малка част от населението работи в сферата на селското стопанство и промишлените предприятия, а населението в извънградските райони се занимава предимно с отглеждането на селскостопанска продукция. Развитието на частния бизнес в общината е предпоставка за нарастването на средногодишния брой заети лица в частния сектор.

Последни новини

Покана за Общо събрание

03 Февруари 2024

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23; тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com; e-mail:Този имейл...

ПОКАНА за участие в информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0110-C01

05 Май 2023

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПОКАНА за участие в информационни събития по...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.610-0110 „ПРИЛАГАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

05 Май 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОД. ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.610-0110 „ПРИЛАГАНЕ...

Териториален обхват на Местна инициативна група Хисаря

МИГ - Хисаря обхваща територията на една община – Хисаря. Общата площ на общината възлиза на 549 кв. км., от които 13 кв. км. са населени места, а 206 кв. км. – горски фонд. Селищната мрежа в МИГ - Хисаря се състои от общо 12 населени места – 1 град (Хисаря) и 11 села.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria