МИГ Хисаря стартира проект за транснационално сътрудничество „Популяризиране на местни археологични обекти МИГ Хисаря и МИГ Текучи Асоциация Румъния“. Проектът е по програмата за Развитие на селските райони, подкрепа за Местно развитие по ВОМР, срокът за изпълнение на договора е 22 месеца, стойността на проекта е 184 938, 89 лв.

С проектното предложение се цели популяризирането на кромлеха в с. Старо Железаре и цитаделата Пироборидава – два древни исторически обекта от световно значение, които към момента са абсолютно недостъпни за широката публика. За тяхното представяне и популяризиране пред широка аудитория чрез реализирането на проектното предложение се цели създаването на качествено нов общ интегриран подход на териториите на местните инициативни групи.

Популяризирането на обектите цели привличане на научен и туристически интерес, като ги превърне в част от съществуващите на териториите на партньорите исторически архитектурни забележителности и по този начин спомогне и за развитието на местните икономики.

Проектното предложение е изготвено и се предвижда да се изпълнява от МИГ „Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация Румъния“.

По проекта на териториите на партньорите ще се организират и проведат кампании за популяризиране, запазване и експониране на описаните обекти, които са част от местното археологическо наследство и са със световно значение. Събитията за популяризиране на археологическите обекти ще включват голям брой срещи и мероприятия, целящи участието на възможно най-голям брой заинтересовани страни и ориентирани към информиране на широк кръг от хора.

Проектът включва и извършването на проучвания, описание и анализ на исторически факти, сведения, данни, научни мнения относно значимостта на обектите и др. Ще бъде създадена постоянна експозиция на информационни табла относно археологическите обекти със снимки и информация. Ще бъде разработено информационно приложение за мобилен телефон, включващо туристическа карта, маршрути и информация относно двата обекта, от териториите на двете местни групи.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria